• Pål Krøger, konstituert avdelingssjef ved plastikk kirurgisk avdeling ved SUS, pasient Bente Kristoffersen og Tone Hoel Lende, seksjonsoverlege i en av opersjonssalene ved SUS. FOTO: Marie Von Krogh

SUS best i landet på nye bryster