• Bidrag fra folk og bedrifter vil bedre forskningsinnsatsen på SUS. FOTO: Egil Eriksson

SUS lager stiftelse for forskningsgaver

Partnerskap for forskning blir etablert på sykehuset torsdag. Bidrag fra folk og bedrifter vil bedre forskningsinnsatsen.