• Psykologspesialist Bent Horpestad sier at en tredjedel av de som søker overvektskirurgi har en overspisingslidelse. FOTO: Knut S. Vindfallet

SUS må prioritere akutte spiseforstyrrelser

Hver tredje person som opereres for fedme har en overspisingslidelse. Enhet for spiseforstyrrelser på SUS har ikke kapasitet til å behandle denne gruppen pasienter.