• SVs nye gruppeleder Eilef A. Meland la i dag fram SV sitt budsjettforslag for Stavanger sammen med Eirik Faret Sakariassen (til venstre) og Luisa Pinzon (til høyre). FOTO: Fredrik Refvem

SV vil satse på Nye Tou

SV oppjusterer sosialhjelpsatsene, bygger flere boliger for vanskeligstilte, øker pedagogtettheten i barnehagene, satser på Nye Tou og bygger kulvert fra Schankeholen forbi Auglend skole.