• Kirsti Hagen Andreassen (t.v.) og Signe Hagen, sykepleier og assisterende avdelingsleder, gleder seg over at det har startet opp en helt ny avdeling. FOTO: Jarle Aasland

Sandnes betalte bare 4000 kroner til SUS

I oktober etablerte Sandnes kommune en egen sykehjemsavdeling i gamle Stavanger sykehus — og sparer millioner på det.