• Sandnes sykehus fyller 100 år i 2014 og skal fra da leve videre som Sandnes helsesenter. FOTO: Knut S. Vindfallet

Sandnes får 26,6 millionertil helsesenter

Ombyggingen av Sandnes sykehus til Sandnes helsesenter med 40 sykehjemsplasser er innvilget 26,6 millioner kroner i støtte fra staten.