Sandnes-folk må bo tettere

Ny fylkesdelplan er på høring. Den krever at vi bor tettere, får færre parkeringsplasser og bruker kollektiv transport framfor egen bil.