• Boreleder Martin Oddsen i Multiconsult gjør grunnundersøkelser på Vatne. FOTO: Marit Hæreid

Sandnes øst i gang

— Dette er første steg i forhold til å planlegge utbygging i Sandnes Øst, sier Laila Haugland, daglig leder i Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS.