• Aps Karen Irene Stangeland mener i motsetning til Thor Magne Seland, H, at Sandnes kan ta imot ti flere flyktninger årlig enn i dag. Seland fikk stort flertall for Høyre og Frps forslag om at Sandnes skal holde seg på dagens nivå. FOTO: Fredrik Refvem

Sandnes sa nei til ti flere flyktninger

Hos Frelsesarmeen merker de frivillige gnisningene mellom nordmenn som står i boligkø og flyktninger som har fått leilighet.