• Slik kan vindparken på Vardafjellet bli seende ut dersom den blir en realitet. Bildet er tatt ut over Fløysvikvatnet (Ims-Lutsivassdraget) fra Riksvei 13 mot Vardafjell med noen av de planlagte vindmøllene skissert inn. Skissen er utarbeidet av Tenkehetta design).Vindkraft. FOTO: Tenkehetta design

Sandnes sier ja til 34 vindmøller

Med stort flertall, 31 av 49 representanter, stiller bystyret i Sandnes seg positivt til bygging av 34 vindmøller i terrenget rundt Sviland.