• Lura skole har ledig plass, og kan få nye skolekretsgrenser for å kunne ta imot flere elever. Dette skoleåret kjører 6. og 7. trinn på Ganddal skole buss til Lura skole, fordi Ganddal skole utvides og rehabiliteres. FOTO: Marit Hæreid

Sandnes utfordrer retten til å gå på nærmeste skole

Sandnes-politikerne vil utnytte skolekapasiteten bedre. Derfor planlegger de nye skolekretsgrenser for å lede elever til skolene som har ledig kapasitet.