• Kruse Smith AS bygger Sandsfjordbrua, som blir totalt 580 meter lang med hovedspenn på 290 meter. Seilingshøyden blir 65 meter. FOTO: Tor Inge Jøssang

Sandsfjordbrua tar form

Høsten 2015 blir indre Ryfylke ferjefritt.