• FOTO: Kart: Statens Kartverk/Kystatlas

Savnet mann funnet ved Tjørhom