• FOTO: Anders Minge

Seks personer husløse etter brann