• FOTO: Heidi Hjorteland Wigestrand

Seksåring med buplikt