• FOTO: Tv Vest

Selvopplevd fortelling ga NM-deltakelse