• FOTO: Pål Christensen

Senteret får hyttepreg og stampet jordgolv