• VIL LEGGE NED: Sp har vedtatt å legge ned forsvarets operative ledelse på Jåttå. FOTO: Knut S. Vindfallet

Senterpartiet begraver Jåttå