• Hovedgata gjennom Jærens hovedstad og dette området foran M44 skal bli nye miljøgater, der biler og folk skal ha delt plass, ifølge den nye sentrumsplanen for Bryne vest. FOTO: Geir Sveen

Setter bom for gågate på Bryne

Biler og folk skal fortsatt dele Storgata på Bryne. Det blir heller ikke bilfritt mellom byen og M44.