• Dette var noen av sigarettpakkene Svein Barene fant mellom rullesteiner og tare på turen nordover fra Reve havn. FOTO: Geir Sveen

Sigaretter flyter inn på strendene

Pakke etter pakke med sigaretter var synet som møtte Svein Barane på den siste strandturen langs Jærhavet.