• FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Siste brubrikke på plass