• FOTO: Tor Inge Jøssang

Siste melodi for Kjellfrid