Siste stans for sålefabrikk

Konkurransen fra lavkostland ble for tøff. Nå har Dalens Stanseri stanset for godt.