• Mandarinanda kommer opprinnelig fra Øst-Asia. Denne er mest sannsynlig en rømt parkfugl. FOTO: Einar Vaaga

Sjelden fugl sett ved Mosvannet

En mandarinand ble sett ved Mosvannet tirsdag. Det er ikke første gangen en slik fugl har blitt sett i Stavanger