Sjetteklassingar sikrar eigen veg

Sjetteklassingane ved Sviland skule har gjort noko med forholda langs skulevegen sin. Ved å sende brev til Vegvesenet, har dei fått redusert farten langs fylkesvegen.