• Etter lengre tids arbeid med å oppgradere vei-, vann og avløpsanlegget vil Skagenskaien igjen åpnes for biltrafikk. FOTO: Fredrik Refvem

Skagenkaien åpnes for biltrafikk 18. mai

Anleggsarbeidene på Skagenkaien blir ferdige før 17. mai. Dermed åpnes veien for biltrafikk dagen etter nasjonaldagen.