• Vindparken vil ligge i dette 15 kvadratkilometer store området, og turbinene vil bli godt synlige, dersom de ikke blir trukket innover platåkanten. FOTO: Kjell Arvid Berge

Skal lage strøm til 20.000 hus

Fred. Olsen Renewables As har fått konsesjon til å bygge og drive Gilja vindkraftverk. Anlegget vil gi en energiproduksjon på inntil 405 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 20.000 husstander.