Skatten 57 mill. lavere enn forventet

Skatteinngangen i Stavanger kommune var fram til 29. oktober på 1,963 milliarder kroner.