• Rådmann Bodil Sivertsen la fram forslag til økonomiplan 31. oktober. FOTO: Aasland, Jarle

Skjermer penger til tidlig innsats for unge som sliter

Inntektene strekker ikke til. Rådmann Bodil Sivertsen har foreslått omfattende kutt i tjenestetilbudet, men hun vil bruke mye penger på tidlig innsats for unge som sliter. Det vil politikerne også.