• FOTO: Reidar Johan Sandal, Statens Naturoppsyn

Skjøt gaupe fra låven