• Hovedverneombud, Arild Skimmeland, for oppvekst skole i Sandnes kommune og rektor, Elisabeth Olsson, på Sviland skole på kontoret til lærerne. Her mener Arbeidstilsynet luftkvaliteten er for dårlig. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Skole bryter loven

Arbeidstilsynet avdekket en rekke kritikkverdige forhold da de besøkte Sviland skule. — Det er lite nytt, sier tillitsvalgt Elisabeth Mong.