• Der rektor Jan Ole Rød står, kommer nye lokaler til Byggfag, kroppsøvingslokaler, garderober og treningsrom, pluss klasserom for studiespesialisering. Fylkespolitikerne skal i neste uke bestemme hva byggetrinn 3 på Gand videregående skole skal inneholde. FOTO: Lars Idar Waage

Skreddersyr ny skole

"Nye" Gand videregående gjør endringer og skreddersyr studietilbudet etter elevenes egne ønsker. Resultatet blir flere jenter og lettere rekruttering av dyktige lærere til skolen.