• Anders Kaada og sønnen Kristian fikk god fangst. FOTO: Mona Kaada

Skreifiske med historisk sus

Norges eldste seilende fartøy er på skreifiske i Lofoten.