• FOTO: Overvåkingskamera Shell Lura

Skrur av skiltene – stjeler bensin