• 8. mai 2013 ble denne delen av uteområdet sperret av. Ennå venter barn og foreldre på at noe skal skje. Fra venstre: Mikael Wikstrøm med Mathilde Mikaela Wikstrøm på armen, Laila Larsen med sønnen Anders Fiskum Larsen (i blått) og Eva Berge med tvillingene Lilja og Alfred Lexow Berge (i grønt). FOTO: Jon Ingemundsen

Slik har det stått siden mai i fjor

Uteområdet i Lassamyrå barnehage er altfor lite. Attpåtil har en del av det vært avsperret i åtte måneder. Nå forlanger foreldrene at kommunen ordner opp.