• Dagens torg er ikke et naturlig møtested. - Vi trenger plasser hvor det er logisk at folk treffes. Møtesteder er viktig for solabuens identitet, mener rådmann Nordbø. FOTO: Cornelius Munkvik

Slik skal Sola bli en by

Et helt nytt sentrum med plass til blant annet 1700 boenheter og 5000 kontorarbeidsplasser skal lindre Sola kommunes voksesmerter.