• Ytre Ryfylke blir ferjefritt i 2018. Samtidig blir Ryfast en ventil som letter presset på Nord-Jæren og Stavanger, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. FOTO: Jon Ingemundsen

Slik svarer Magnhild på kritikken fra Strand Ap

Konsulentene har lagt til grunn et lavere trafikktall for Ryfast enn det som reiser med dagens ferjer.