• Det kan ikkje gå skred i hellingar som er under 30 grader, seier Rolf Bergstrøm som held skredkurs på Haukeli. Denne bakken er 22 grader. FOTO: Pål Christensen

Slik unngår du skred

Sjølv med topp utstyr er du ikkje garantert å overleva eit snøskred. Di beste livsforsikring er å vita korleis du unngår å løysa ut eit skred.