• Tine og Q-meieriene trenger mer melk og bøndene roper på økte inntekter. Samtidig utnytter mange melkebønder ikke egne inntektsmuligheter godt nok. FOTO: Anders Minge

Smørkrisen kunne vært unngått

Norske melkebønder går glipp av årlige inntekter på over 400 millioner kroner, ved å utnytte bare 93-94 prosent av kvotene i snitt. Smørkrisen kunne vært unngått.