• Letemannskapene leter nå i området mellom Preikestolplatået og Preikestolhytta. Arkivbilde. FOTO: Pål Christensen

Søk etter mann ved Preikestolen avsluttet