• Peter Tijhuis og Kantina ten Hove. FOTO: Heidi Hjorteland Wigestrand

Sol og regn hele dagen

Paraplyane gjekk opp og ned heile nasjonaldagen på Sand.