• FOTO: Heidi Hjorteland

Sola sette fart i festival