• Mesteparten av overforbruket på sosialhjelpsbudsjettet går til å betale hospitsutgifter for personer uten bolig. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Sosialhjelpsbudsjettet sprengt

Stavangers utgifter til sosialhjelp stiger i takt med ventelistene til kommunale boliger.