• Sahfana M. Ali, Aps gruppeleder i levekårstyret fortalte hun hadde ligget søvnløs hele natten etter at hun leste saken om at Stavanger har 295 bostedsløse. FOTO: Lars Idar Waage

Søvnløs av bolignøden

At Stavanger har 295 bostedsløse, gjør levekårspolitikerne både bekymret, søvnløse og skamfulle. Flere boliger må skaffes, samtidig som "ghettofisering" nå unngås, mener de.