• Forsker og lege Corinna Vossius mener hennes forskningsstudie viser at innsatsen Stavanger kommune har gjort for å bedre sykehjemsmedisinen viser klare positive og målbare resultater. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Sparer de eldre for unødige belastninger

Stavanger har 35 prosent færre innleggelser på SUS pr. sykehjemsseng og år enn resten av Sør-Rogaland, og få unødvendige innleggelser, viser en ny studie.