• FOTO: Scott Johnson

Speider reddet opp av hengemyr