• Guro Storhaug er en av de 52 pedagogiske lederne i de kommunale barnehagene som er ansatt på dispensasjon fra utdanningskravet. Her er hun sammen med "superheltene" Adele Kristiansen (til venstre) og Julie S. Skjæveland. FOTO: Carina Johansen

Spesialpedagog, ikke godkjent

Guro Storhaug innfrir ikke kravene som stilles for å bli godkjent som pedagogisk leder i barnehage. Det til tross for at hun er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk.