• Domkirkens pikekor, jentegruppe, sang under den fullsatte gudstjenesten klokken 14.30. FOTO: Jarle Aasland

Spilte julen inn

12 år gamle Fredisima Ingemundsen Hviding spilte fløyte mens pikekor og hele menigheten sang "Deilig er jorden" i Stavanger domkirke. Da ble det jul.