• Stadionanlegget i idrettsparken tilfredsstiller ikke kravene til Norges Fotballforbund. FOTO: Tor Gunnar Tollaksen

Spleiselag for stadion