• Stein over alt i Tanke Svilands gate. FOTO: Fredrik Refvem

Sprengningsuhell i Stavanger